Språk i världen

 

 1. Jag tror att språket kom till genom att människorna märkte att de inte kunde uttrycka sina känslor så de började stöna fram ”ord” som t.ex. Morgan. när man får ont och med tiden så har man nog bara hittat på ord som att peka på ett träd och säga ”träd” för att människorna skulle förstå att det är ett träd sen har man lärt det till sina barn och barnen blir mer fantasifulla och hittar på ännu mer och med tiden och till slut har an hittat på ett språk men inte ett fullbordat språk som går att uttrycka allt men man förstod de viktigaste. Människor blev fler och fler och man började utforska språket mer än vad man utforska ”sätt” att få föda, man började bestämma att just ”träd” är träd och inget mer snack om saken sen utvecklades det mer och man börja få in grammatiken i det hela så folk runt om kring fick höra detta och började lära sig en de som fick höra det av någon som har hört det kunde det lite bara men byggde senare upp ett eget språk. Språket borde alltså härstamma från ett folkslag i början men utvecklades olika sätt senare och därför har vi en massa språk i hela världen.

 

 1. Färöiska är en del av den västnordiska språkfamiljen som innehåller en del av främst de isländskaspråket.
  Danskar, Norskar, Isländare har tidigare talat detta språk men då de språken nu har utvecklats och man lärt sig den nutida språket i skolan så har detta språk nästan dött ut men man förstår varandra fortfarande men inte utan problem, alltså har de språken något gemensamt ändå.
  Det utvecklades tidigt under vikingatiden då dialekter och andra språks uttryck framkommit.
  På 900-talet har språket vart ganska likt språken som finns i norden men efterson att det finns många dialekter så har det det delats upp i olika dela beroende på vart man bodde, det var främst Norge och Island som talade färöiska mest.
  I början använde an de i skrift och språk men med tiden dig skrift språket ut och blev danska i skrift, färöiska fanns då bara kvar i tal.

 

 1. Jag frågade in mamma om vad jag sa och gjorde när jag var liten. När ja var liten hette jag Morgan i början alltså mitt Svenska namn men valdre senare att byta så i början kallade jag min själv för Morgi istället för Morgan. Jag har 4 syskon och en av de heter Stefan och istället för att säga de så valde barnsliga jag att bara skrika Brett till min storebror. Det var inte så speciella ord jag ändrade men en sak hade jag tydligen inte vela säga ”jag vill ha den” så jag sa iställer Jacob när jag ville ha något och sträckte efter det även fast att jag kunde säga ”jag vill ha den”. Jag hade väldigt lätt för att prata rent då men det känns som nu de senaste åren att inte pratar rent längre (haha),  jag lärde mig faktis i 1:an att läsa. Det var en bok som jag älskade, mamma lästa alltid den boken till mig, en bok som handla om tandtroll. Jag älskade boken och lästa den ganska ofta ända tills jag gick i 5:an till och med.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *